Made in Slovakia in Love 🇸🇰

Manželia Veronika a Ján Ferenc

„Ja nie som nič iné, iba malá ceruza v Božích rukách. To on ňou píše. To on myslí. To on rozhoduje.“ — Matka Tereza

Stretnutie s Dominikou Gurbaľovou v Prešove v M Aréne
Scroll to Top