Umenie na Božiu slávu

Made in Slovakia in Love 🇸🇰

Veronika Ferencová

„Ja nie som nič iné, iba malá ceruza v Božích rukách. To on ňou píše. To on myslí. To on rozhoduje.“ — Matka Tereza

Stretnutie s Dominikou Gurbaľovou v Prešove v M Aréne

Obrazy /výrobky z dreva a živice/ skupinové cvičenia
email:
fitartsk@gmail.com
0908 409 560

Scroll to Top